Jonge mantelzorger

In Nederland kunnen enorm veel jongeren, één op de vier, beschouwd worden als jonge mantelzorger. Het zijn jongeren die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft en waar zij op een bepaalde manier zorg voor dragen. Ze helpen soms met fysieke zorg, hebben extra taken, houden rekening met de zorgsituatie of helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd meer zorgen dan leeftijdsgenoten en/of missen ze zorg en steun thuis voor zichzelf. Vaak ervaren ze deze rol als normaal, herkennen zich niet in het woord mantelzorger en weten ze niet dat ze hulp kunnen en mogen vragen. Bijvoorbeeld van de mentor op school, maar ook van het jongerenwerk en de mantelzorgondersteuning in Zundert.

Tips voor jonge mantelzorgers:

  1. Bespreek je situatie op school
  2. Zoek steun
  3. Blijf leuke dingen doen
  4. Zoek lotgenoten op

Kijk voor meer informatie op:
JMZ 
Jongerenwerk: Straattaal 

Vanzelfsprekend: https://vanzelfsprekendjmz.nl/ 

Ook in 2024 gaan we aandacht besteden aan de week van de jonge mantelzorger. Deze is van 1 tot en met 7 juni 2024.

Medemogelijkmakers 2024

Op dinsdag 7 mei hebben we in samenwerking met Vanzelfsprekend JMZ een gastles mogen verzorgen voor alle eerste jaars van het Mencia Sandrode in Zundert.

Er werd uitleg gegeven over wat is een jonge mantelzorger en er was ook een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deelde.

Er vielen heel wat kwartjes, lampen gingen aan en voor een aantal was het een ver van mijn bed show. Alles was goed.

In de week voorafgaand aan de week van de jonge mantelzorger zijn er informatie pakketen afgegeven bij organisaties die ons willen helpen met het delen van de informatie.

Op dinsdag 5 juni en vrijdag 7 juni worden er tijdens de pauzes op het Mencia Sandrode door de collega’s jongerenwerkers spellen met het onderwerp jonge mantelzorgers gespeeld. En er worden snoepzakjes uitgedeeld. Ook hierin zit informatie mbt mantelzorg.

Zo proberen we het netwerk rondom de jonge mantelzorgers ze de vraag te laten stellen “Hoe gaat het met jou?”

Maar ook de socials zijn ingezet voor deze campagne. Elke dag is er een nieuwe post te vinden op Facebook en Instagram.

Er heeft zich zelfs al een nieuwe jonge mantelzorger aangemeld.

Herken jij ze?
Check de signaalkaart  

 

 

Skip to content